Benelingua

Kontakt

Benelingua
Översättningstjänster
FO-nummer 2120029-8
Tulustie 18
90410 ULEÅBORG
Finland

Telefon +358 400 616 321
E-post anna-mari.nurmimaki@benelingua.fi
www.benelingua.fi

Anna-Mari Nurmimäki
Översättare, FM, Vasa universitet, 1992, utbildningsprogrammet för moderna språk, kultur och kommunikation, inriktningsalternativet översättning
Studier i marknadsföring, Vasa, 1994
Utbildning i den internationella handeln, Uleåborg, 2006
Mångårig arbetslivserfarenhet av försäljning och marknadsföring
Medlem i Översättningsbranschens experter KAJ rf
Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF) rf
Medlem i Kvinnoföretagarnas registrerad förening i Uleåborgs region (Oulun Seudun Yrittäjänaiset ry)