Benelingua
benelingua

Benelingua - pålitlig översättningstjänst

Den framgångsrika kommunikationen mellan olika kulturer innebär att man förstår det talade och skrivna språket. Den betyder förmågan att väcka förtroendet och färdigheten att förstå människorna med olika kulturbakgrunder. Resultatet av den framgångsrika översättningen är en produkt som motsvarar det originala budskapet så mycket som möjligt, med hänsyn taget till målspråkets olika särdrag.

Benelingua erbjuder finska, svenska och engelska översättningar med översättarens starka yrkeskunnighet. Benelingua erbjuder också korrekturläsning av texter.

Anna-Mari Nurmimäki
anna-mari.nurmimaki@benelingua.fi